244 246 247 250 251 252 253 256 258 259 263 265

Czego oczekiwał pan, gdy rozdzielał swój majątek pomiędzy sługi?

Rozwiązanie: