240 241 242 243 244 246 247 251 252 253 255 256 258 259

Co świadczy o tym, że Biblia zajmuje w naszej kulturze ważne miejsce? 

Rozwiązanie: