236 237 240 241 242 243 244 246 250 251 252 253 255 256 258

W jaki sposób komentują te same zdarzenia Adam i Ewa? Co może zaskoczyć czytelnika, gdy porówna obydwa pamiętniki? Jaki efekt daje opis tych samych wydarzeń z dwóch perspektyw? 

Rozwiązanie: