236 237 240 241 242 243 244 247 250 251 252 253 255 256

Jak Pamiętniki Adama i Ewy nawiązują do Biblii?

Rozwiązanie: