233 236 237 240 241 242 243 246 247 250 251 252 253 255

Dlaczego Twoim zdaniem, Stwórca umieścił w raju drzewo wiadomości dobrego i złego? Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie: