231 232 233 236 237 240 241 243 244 246 247 250 251 252 253

Wymień stworzone przez Boga elementy świata, o których jest mowa w wierszu. Dlaczego zostały one nazwane cudami?

Rozwiązanie: