230 231 232 233 236 237 240 242 243 244 246 247 250 251 252

Jak Bóg ocenił swoje dzieło? 

Rozwiązanie: