229 230 231 232 233 236 237 241 242 243 244 246 247 250 251

Wskaż w tekście słowa, które Bóg wypowiadał, gdy stwarzał kolejne elementy świata. Jakiego rodzaju są te zdania? Co na ich podstawie można powiedzieć o Bogu? Jaką ma moc?

Rozwiązanie:
Słowa wypowiadane przez Boga: Niechaj stanie się światłość! Niechaj powstanie...
Pokaż więcej...