13 16 17 20 22 23 25 34

Odczytaj wypowiedzi, uzupełniając je formami stopnia wyższego i najwyższego podkreślonych przymiotników.

Rozwiązanie: