226 227 228 229 230 231 232 233 236 240 241 242 243 244 246 247

Jaką sytuacje przedstawiła artystka? Opowiedz o namalowanej scenie, zwracając uwagę na sposób ukazania postaci oraz zastosowane kolory.

Rozwiązanie: