224 225 226 227 228 229 230 231 232 236 237 240 241 242 243 244

Przepisz podane zdania do zeszytu i uzupełnij je zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami.

Rozwiązanie: