221 224 225 226 227 228 229 230 231 233 236 237 240 241 242 243

Wskaż w zdaniach miejsca, w których należy postawić przecinki.

Rozwiązanie: