220 221 224 225 226 227 228 229 230 232 233 236 237 240 241 242

Wskaż wyrazy poza związkami w zdaniu. Określ funkcję każdego z nich.

Rozwiązanie: