220 221 224 225 226 227 228 229 231 232 233 236 237 240 241

Czym różnią się podane zdania? Jak zmiana formy przydawki wpłynęła na zmianę znaczenia?

Rozwiązanie: