218 220 221 224 225 226 227 228 230 231 232 233 236 237 240

W podanym zdaniu wskaż wyrazy, które tworzą związki wyrazowe. Na jakie pytania opowiada w każdej parze wyraz określający?

Rozwiązanie: