218 220 221 224 225 226 228 229 230 231 232 233 236 237

Przekształć podane równoważniki zdań w zdania.

Rozwiązanie: