214 215 218 220 221 224 226 227 228 229 230 231 232 233 236

Dlaczego Mo został nazwany przez Capricorna przeklętym człowiekiem? Znajdź w utworze zdanie, które mówi o niezwykłych umiejętnościach bohatera.

Rozwiązanie: