210 214 215 218 221 224 225 226 227 228 229 230 231

Określ nastrój wiersza.

Rozwiązanie: