12 13 16 17 20 23 24 25

Przekształć tekst tak, aby mówił o wydarzeniach, które już się odbyły. Od czego zależą formy zastosowanych przez Ciebie czasowników?

Rozwiązanie: