203 204 205 206 207 210 215 218 220 221 224 225

Co jest tematem przedstawionego fragmentu powieści?

Rozwiązanie: