196 197 200 203 204 205 206 210 214 215 218

Przyjrzyj się fotografiom i zapisz w zeszycie odpowiedzi na podane pytania. Zastosuj wyrazy z om, on, en, em.

Rozwiązanie: