196 197 200 203 204 206 207 210 214 215

Przekształć zapiski tak, aby zamiast bezokoliczników pojawiły się czasowniki w czasie przyszłym.

Rozwiązanie: