193 196 197 200 203 205 206 207 210 214 215

Uzupełnij wypowiedź podanymi czasownikami w odpowiednich formach czasu teraźniejszego.

Rozwiązanie: