9 12 13 16 17 22 23 24 25

Co można powiedzieć o miejscu, w którym mieszka Helena?

Rozwiązanie: