176 177 178 179 180 181 183 184 189 190 191 192 193 196 197

Gdzie znajduje się osoba mówiąca? Przerysuj do zeszytu schemat i uzupełnij go nazwami miejsc. Następnie określ, kto wypowiada się w wierszu.

Rozwiązanie: