173 176 177 178 179 180 181 184 187 189 190 191 192 193

Jakie zadanie do wykonania otrzymał Grzesiek? Opisz emocje, które chłopiec odczuwał na myśl o swojej misji.

Rozwiązanie: