168 169 170 173 176 177 179 180 181 183 184 187 189

Jak należy zapisać wyrazy? Uzasadnij pisownię poszczególnych słów.

Rozwiązanie: