168 169 170 173 176 178 179 180 181 183 184 187

Odszukaj w tekście uwagi gospodarzy na temat zdjęć. Ustal, które z nich dotyczą faktów, a które są opiniami.

Rozwiązanie: