160 161 162 163 164 165 168 169 173 176 177 178 179 180 181

Wskaż miejsca, w których należy postawić myślnik.

Rozwiązanie: