160 161 162 163 164 165 168 170 173 176 177 178 179 180

Przekształć podane zdania tak, aby wypowiedzi poszczególnych osób były poprzedzone myślnikami. Zapisz w zeszycie zmienione wypowiedzenia.L

Rozwiązanie: