152 155 157 160 161 162 164 165 168 169 170 173

W których z podanych wypowiedzeń nie można wskazać podmiotu, nawet domyślnego?

Rozwiązanie: