152 155 157 160 161 163 164 165 168 169 170 173

Przekształć zdania tak, aby znalazły się w nich podmioty szeregowe. Zapisz w zeszycie zmienione wypowiedzenia.

Rozwiązanie: