146 149 150 152 155 160 161 162 163 164 165 168

Kto wypowiada się w wierszu? Co o tym świadczy?

Rozwiązanie: