138 139 141 142 143 145 146 150 152 155 157 160

Kim są bohaterowie tekstu? W jakiej sytuacji się znaleźli?

Rozwiązanie: