129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 141 142 143 145 146 149 150

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania. Zastosuj dwukropki.

Rozwiązanie: