127 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 141 142 143 145 146

Czym się różni sens podanych zdań? Wskaż wyraz, który spowodował zmianę znaczenia wypowiedzi.

Rozwiązanie: