125 127 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 141 142 143 145 146

Wskaż w wypowiedziach wykrzykniki. Wyjaśnij, w jakim celu zostały użyte. 

Rozwiązanie: