124 125 127 129 130 131 132 133 134 136 137 138 139 141 142 143 145 146

Przepisz podane zdania do zeszytu, zastępując znak ? nie pisanym łącznie lub rozdzielnie. 

Rozwiązanie: