122 124 125 127 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143

Uzupełnij podany tekst wyrazami w nawiasach. Następnie powiedz, w jaki sposób przyimki wpływają na formę rzeczowników.

Rozwiązanie: