122 124 125 127 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142

Ułóż odpowiedzi, których mogłyby udzielić postacie ukazana na fotografiach. W każdym zdaniu użyj przysłówka.

Rozwiązanie: