118 119 122 124 125 127 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Co jest tematem wiersza Czesława Miłosza?

Rozwiązanie: