116 118 119 122 124 125 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Co można powiedzieć o Stacey? Na czym polega problem dziewczyny? Uzasadnij swoją wypowiedź.

Rozwiązanie: