114 115 116 118 119 122 124 127 129 130 131 132 133 134 135 136

Sformułuj tezę do podanych argumentów. Zapisz ją w zeszycie.

Rozwiązanie: