107 109 110 111 112 114 115 116 119 122 124 125 127 129

Kto jest bohaterem podanych fragmentów książki? Opisz tę postać.

Rozwiązanie: