106 107 109 110 111 112 114 116 118 119 122 124 125

Wyjaśnij, jak rozumiesz znaczenie podanych słów, a następnie porównaj swoje wyjaśnienie z definicjami w słowniku terminów literackich.

Rozwiązanie: