100 103 106 107 109 110 112 114 115 116 118 119 122

Odszukaj na stronie www.wolnelektury.pl następujące bajki Ignacego Krasickiego Ptaszki w klatce, Dewotka, Szczur i kot. zapoznaj się z jednym z tych utworów i sporządź notatkę na jego temat w formie tabeli.

Rozwiązanie: