94 97 100 106 107 109 110 111 112 114

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe. 

Rozwiązanie: