47 50 54 63 68

Natura i cywilizacja - która według Ciebie jest dobrem, a która zagrożeniem dla człowieka? Napisz wypowiedź argumentacyjną, w której rozważysz ten problem i uzasadniasz swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do znanych Ci utworów literackich, tekstów kultury i kontekstów.  

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

ISBN

978-83-267-3965-1

Rodzaj książki

Podręcznik