176 177 180 184 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

 Przeczytaj uważnie fragmenty tekstów dotyczących gatunkowych odmian psalmów.

Uzasadnij, że utwór Nad rzekami Babilonu jest przykładem psalmu lamentacyjnego (błagalnego) o charakterze zbiorowym. W uzasadnieniu wykorzystaj informacje zawarte w przytoczonych fragmentach tekstów.

 

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska.

ISBN

978-83-267-3661-2

Rodzaj książki

Podręcznik