Klasa:

I liceum

Przedmiot:

Język polski

Ponad słowami 1. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1. Reforma 2019

<

W jakich dziedzinach można dostrzec wpływ dorobku starożytności na nowożytną kulturę europejską? Odpowiedź zilustruj przykładami.  

Rozwiązanie: